Toliau pateikiame sutrumpintą informaciją apie E-prekyvietėje perkamų Prekių grąžinimą ir keitimą. Išsami sutarties atsisakymo, Prekių keitimo arba grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 7 dalyje. Čia pateikiama sutrumpinta informacija yra tik patogumo tikslais ir jeigu yra prieštaravimų tarp čia pateiktos informacijos ir Taisyklių sąlygų, vadovaujamasi Taisyklėmis. Čia didžiąja raide rašomos sąvokos turi Taisyklėse nurodytą reikšmę.

Jūsų pareigos priimant Prekes

Priimdami Prekes, privalote atidžiai apžiūrėti Prekių pakuotę ir nustatę bet kokius pakuotės ar siuntos pažeidimus, informuoti apie tai Prekes pristatantį kurjerį ar kitą asmenį bei pasirūpinti, kad tai būtų pažymėta Prekių priėmimą patvirtinančiuose dokumentuose.

Jeigu priėmę Prekes pastebite, jog siuntoje nėra užsakytos Prekės, reikšmingai pažeista pakuotė arba Prekės yra netinkamos kokybės, turite informuoti apie tai mus ir Pardavėją nedelsdamas.

Augalų grąžinimas ir keitimas

Ši dalis taikoma visiems augalams, kurie apima sodinukus, svogūninių augalų svogūnus ir sėklas.

Augalai nekeičiami ir negrąžinami, nebent su Pardavėju ir E-prekyvietės savininku aiškiai raštu susitariate kitaip.

Jei manote, kad pristatytas augalas yra netinkamos kokybės, turite nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo augalo pristatymo, susisiekti su Pardavėju el. paštu, pateikdami augalo nuotrauką.

Augalai yra gyvos Prekės ir jų būklė kinta dėl įvairių aplinkos faktorių bei sezoniškumo, todėl tokie nedideli augalo pažeidimai, kaip keistai nulinkusi ar nulūžusi šakelė ar nukritęs lapelis, žiedas ar pumpuras, atsiradę dėl jo transportavimo, ar augalo neatitikimas E-prekyvietėje pateiktai jį iliustruojančiai nuotraukai bus laikomi mažareikšmiais ir nebus laikomi Prekės nekokybiškumu. 

Jeigu sodinuką persodinsite, svogūną pasodinsite ar sėklas pasėsite, bus laikoma, kad sutikote su gauto augalo būkle ir kokybe.

Kitų Prekių grąžinimas ir keitimas

Grąžinimas atsisakant sutarties per 14 d.

Jeigu perkate kitas nei augalai Prekes kaip vartotojas (t. y., fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)), turite teisę atsisakyti sutarties ir pirktas Prekes grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai jas gavote. Ši teisė netaikoma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais (pavyzdžiui, gali būti netaikoma trąšoms, jeigu pakuotė buvo atidaryta), todėl ketindamas grąžinti prekes įsitikinkite, ar jos nepatenka į minėtas išimtis.

Norėdami įgyvendinti šią teisę, turite ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Prekės gavimo dienos pranešti apie tai E-prekyvietei el. paštu sveiki@emedelynas.lt. Pateikę pranešimą, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų išsiųskite ar pristatykite Prekes Pardavėjui jo nurodytu adresu. Prekių grąžinimo išlaidas turite padengti Jūs.

Šiuo atveju mes, veikdami Pardavėjo vardu, arba Pardavėjas (priklausomai nuo to, kada atsisakoma sutarties) ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Jūsų pranešimo apie sutarties atsisakymą, tačiau ne anksčiau nei Pardavėjas gaus grąžintą Prekę grąžins Jums visus už Prekę bei jos pristatymą Jums Jūsų sumokėtus pinigus (išskyrus grąžinimo kaštus).

Prekių keitimas

Jūs turite teisę per 14 kalendorinių dienų nuo Prekių perdavimo Jums pakeisti nusipirktas Prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo Prekėmis. Jeigu keičiant Prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Apie pageidavimą pasinaudoti šiame punkte numatyta teise turite pranešti el. laišku (jame nurodant pageidaujamas pakeisti Prekes) siunčiant el. pašto adresu sveiki@emedelynas.lt. Sulaukę patvirtinimo, kad Pardavėjas turi norimą pakeisti prekę, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų išsiųskite ar pristatykite Prekes Pardavėjui jo nurodytu adresu. Keičiamos prekės grąžinimo išlaidas turite padengti Jūs.

Nekokybiškos prekės

Jeigu nustatote, kad Prekė yra netinkamos kokybės, turite teisę prašyti, kad Pardavėjas nemokamai pašalintų Prekės trūkumus, pakeistų netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke, atitinkamai sumažinti kainą, arba grąžinti Prekę. Vadovaujantis bendrąja taisykle, reikalavimus Pardavėjui dėl Prekės trūkumų galite pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 2 metus nuo Prekės perdavimo dienos, o tais atvejais, kai yra nustatytas Prekės tinkamumo naudoti terminas, - per tokį tinkamumo naudoti terminą.