1. Kas mes esame?

1.1.          Emedelynas.lt yra tinklapis (toliau – E-prekyvietė), skirtas Jums, kad galėtumėte nusipirkti E-prekyvietėje parduodamų prekių, o taip pat siūlyti ir pardavinėti savo prekes.

1.2.       E-prekyvietę valdo ir E-prekyvietės paslaugas teikia UAB „Emedelynas“, juridinio asmens kodas 306142696, registruotos buveinės adresas T. Ševčenkos g. 16A-126, Vilnius (toliau – mes arba E-prekyvietės savininkas) Su mumis susisiekti galite šiais kontaktais:

El. paštas: sveiki@emedelynas.lt
Adresas:
T. Ševčenkos g. 16A-126, Vilnius

1.3.         Šioje E-prekyvietėje (a) asmenys, sudarę Pardavėjo sutartį su E-prekyvietės savininku (toliau – Pardavėjai), gali siūlyti kitiems E-prekyvietės naudotojams pirkti augalus ir/ar sodo prekes (toliau – Prekės) ir jas parduoti, ir (b) kiekvienas asmuo, naudodamasis E- prekyvietės paslaugomis ir turintis čia savo paskyrą arba neturintis paskyros (toliau – Pirkėjas), gali įsigyti E-prekyvietėje Pardavėjų siūlomų Prekių.

1.4.          E-prekyvietės savininkas nėra Prekių pardavėjas. Mes teikiame E-prekyvietės paslaugas, tai yra, veikdami kaip Pardavėjo prekybos agentas, suteikiame galimybę Pardavėjams siūlyti ir parduoti Prekes, o Pirkėjams – patogiai įsigyti vieno ar kelių Pardavėjų siūlomas Prekes. E-prekyvietė taip pat Pardavėjų vardu surenka Pirkėjų mokėjimus už Prekes ir juos paskirsto su Pardavėjais sutarta tvarka. Pats E-prekyvietės savininkas neparduoda didžiosios daugumos Prekių, netikrina ir nekontroliuoja Pardavėjų siūlomų Prekių, nekeičia, neredaguoja ir netikrina Pardavėjų pateiktos informacijos apie Prekes. Tačiau jeigu pastebėjote, jog Prekės, E-prekyvietėje pateikta informacija pažeidžia Jūsų teises ar teisėtus interesus, praneškite apie tai mums šių taisyklių (toliau – Taisyklės) pradžioje nurodytu el. pašto adresu.  E-prekyvietės savininkas šiose Taisyklėse taip pat suprantamas kaip Pardavėjas, kai jis parduoda savo Prekes.

1.5.       Kai šiose Taisyklėse ar kitur E-prekyvietėje vartojama sąvoka „augalas“, ji turi būti suprantama taip, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, tai yra daugialąstis fotosintezę vykdantis organizmas ar jo dalys (vaisiai ir daržovės, išskyrus užšaldytus, stiebagumbiai, svogūnai, gumbasvogūniai, šakniastiebiai, skintos gėlės, nupjauti medžiai ir šakos su lapais, lapai, augalų audinių kultūros, gyvos žiedadulkės, įskiepiai, auginiai, ūgliai ir kitos dalys), įskaitant sėklas, skirtas sėjai. Todėl šiose Taisyklėse ir kitur E-prekyvietėje sąvoka „augalas“ apima sodinukus, svogūninių augalų svogūnus, augalų sėklas.

1.6.          Jūsų pateiktus duomenis mes tvarkome Privatumo politikoje numatytais tikslais ir tvarka.

2. Ką reiškia šios taisyklės?

2.1.     Šios Taisyklės sudaro susitarimą tarp mūsų (E-prekyvietės savininko) ir Jūsų, pagal kurį mes suteiksime Jums galimybę E-prekyvietėje nusipirkti Pardavėjų parduodamų Prekių ar tapti Pardavėju ir E-prekyvietėje siūlyti ir parduoti savo Prekes. Pirkėjui pateikus Prekių užsakymą ir jį apmokėjus, šios Taisyklės taip pat sudarys Prekių pirkimo-pardavimo sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dalį.

2.2.       Jūs turite teisę naudotis E-prekyviete ir/ar įsigyti Prekių tik tuo atveju, jei pagal galiojančius įstatymus galite sudaryti įpareigojančią sutartį su E-prekyvietės savininku ir Pardavėju, ir tik tuo atveju, jei laikysitės šių Taisyklių bei galiojančių įstatymų. Jeigu Jums mažiau nei 18 metų, naudotis E-prekyviete ir/ar įsigyti Prekes galite tik su tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimu. Registruodamiesi E-prekyvietėje ar atitinkamai pateikdami Prekių užsakymą, Jūs patvirtinate, jog esate 18 metų ar vyresnis asmuo arba turite tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimą.

3. Paskyra

3.1.        Kurdami paskyrą E-prekyvietėje (toliau – Paskyra), turite pateikti E-prekyvietėje prašomą tikslią ir išsamią informaciją apie save, susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika. Jūs privalote užtikrinti, kad visa naudojantis Jūsų Paskyra vykdoma veikla (talpinamas turinys, rašomi komentarai ar atsiliepimai, atliekami pirkimai ir pan.) neprieštarautų teisės aktų reikalavimams, nepažeistų trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų (pavyzdžiui, nebūtų įžeidžianti, šmeižianti, diskriminuojanti, pažeidžianti kitų asmenų privatumą, intelektinės nuosavybės ar kitas teises, teisės aktų reikalavimus ar pan.).

3.2.        Jūs turite teisę bet kada uždaryti savo Paskyrą, pranešdami apie tai mums šiose Taisyklėse numatytu el.pašto adresu. E-prekyvietė uždarys Jūsų Paskyrą, jeigu ji nėra naudojama (prie jos nesijungiate) 24 (dvidešimt keturis) mėnesius iš eilės.

4. Prekių pirkimas

4.1.          Prekes E-prekyvietėje Pirkėjas gali užsakyti pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

4.1.1.      internetu užsiregistruodamas E- prekyvietėje (sukurdamas ir naudodamas savo Paskyrą);

4.1.2.      internetu nesiregistruodamas E- prekyvietėje (nesukurdamas Paskyros).

4.2.      Pirkėjui apsilankius E- prekyvietėje, jis gali pasirinkti norimas Prekes ir tokio pasirinkimo pagrindu suformuojamas Prekių krepšelis. Jeigu pasirenkamos kelių skirtingų Pardavėjų Prekės, gali būti formuojami atskiri Prekių krepšeliai.

4.3.      Suformavus Prekių krepšelį, Pirkėjas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktų Prekių pristatymui ir Pardavėjo sąskaitos Pirkėjui išrašymui. Pirkėjas turi įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi, o užsakomos Prekės atitinka Pirkėjo pageidavimus. Pirkėjas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš pateikdamas užsakymą.

4.4.         Pateikdami Prekių užsakymą už Prekes įsipareigojate sumokėti kainą, nurodomą užsakyme. Į E- prekyvietėje ir užsakyme nurodytą Prekės kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, o mokestis už Prekių pristatymą apskaičiuojamas, nurodomas Prekių krepšelyje ir mokamas papildomai. E-prekyvietės savininkas turi teisę nustatyti minimalią iš vieno Pardavėjo užsakomų Prekių krepšelio sumą ir, jeigu Prekių krepšelis šios sumos nesiekia, taikomas krepšelio pakavimo mokestis. Kainos E-prekyvietėje ir užsakyme nurodomos eurais. Mokesčiai už Prekių pristatymą paskaičiuojami kiekvieno Pardavėjo Prekių krepšelio atžvilgiu.

4.5.          Už Prekes galite atsiskaityti vienu iš atsiskaitymo būdų, kurių sąrašas nurodomas prie atitinkamo užsakymo.

4.6.          Mokėjimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas nuo Prekių užsakymo pateikimo. Mokėjimas už užsakytas Prekes laikomas atliktu, kai mokėjimas įskaitomas į mūsų, veikiančių kaip Pardavėjo prekybos agentas, sąskaitą.

4.7.          Pardavėjas ir E- prekyvietė turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklėse numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už Prekes per 2 (dvi) dienas.

4.8.         Pirkėjui pateikus užsakymą, Pardavėjas gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Pardavėjas, tačiau sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo laikoma sudaryta ir Pardavėjas privalo vykdyti užsakymą nuo to momento, kai yra atliktas Pirkėjo mokėjimas už užsakytas Prekes.

4.9.          Už sąskaitos išrašymą ir pateikimą Pirkėjui yra atsakingas Pardavėjas.

4.10.       Pirkėjui pateikus užsakymą ir jį apmokėjus, Pardavėjas turi nedelsdamas, atsižvelgiant į Pardavėjo E-prekyvietėje nurodytą Prekių pristatymo laiką (nebent yra objektyvių priežasčių, neleidžiančių vykdyti užsakymo, pavyzdžiui, netinkamos klimato sąlygos ar nepakankamas Prekių likutis), jį pradėti vykdyti. Pirkėjo nurodytu el. paštu bus išsiųstas elektroninis laiškas „Užsakymas vykdomas“, kuriame nurodomos užsakytos Prekės bei Pirkėjo pateikti duomenys. Jeigu Pardavėjas dėl objektyvių priežasčių negali įvykdyti viso ar dalies užsakymo, Pardavėjas apie tai informuoja E-prekyvietės savininką ir Pirkėją el. paštu ir, nesutarus dėl vėlesnio Prekių pristatymo ar kito sprendimo būdo, mes Pirkėjui grąžinsime už atmestą užsakymą sumokėtą pinigų sumą į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo atmetimo.

4.11.       Pirkėjas turi teisę atsisakyti atitinkamo Prekių užsakymo iki tol, kol Pirkėjo nurodytu el. paštu nėra išsiųstas elektroninis laiškas „Užsakymas išsiųstas“.

4.12.       Bus laikoma, jog tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kurį atstovauja E-prekyvietės savininkas, yra sudaryta Prekių pirkimo-pardavimo sutartis nuo to momento, kai Pirkėjas pateiks užsakymą ir bus gautas Pirkėjo atsiskaitymas už Prekes pagal užsakymą. Šios Taisyklės sudarys pirkimo-pardavimo sutarties dalį.

4.13.    Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju E-prekyvietės priemonėmis per Pardavėjo paskyrą E-prekyvietėje ir niekada nevykdyti su Pirkėju komunikacijos jokiais kitais kanalais, išskyrus atvejus, kai tai tiesiogiai numatyta šiose Taisyklėse arba E- prekyvietės tinklapyje. Šiuo Pirkėjas ir Pardavėjas aiškiai patvirtina, kad bet kokia komunikacija dėl Prekių užsakymo vykdymo, atliekama ne E-prekyvietėje, šalių neįpareigoja ir joms nėra privaloma.

5. Prekių savybės ir kokybė

5.1.      Prekių savybes Pardavėjai turi nurodyti E-prekyvietėje prie kiekvienos Prekės aprašymo. Kiekvienas E-prekyvietėje veikiantis Pardavėjas turi pareigą užtikrinti, kad Prekės atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir būtų tinkamos naudoti pagal jų paskirtį.

5.2.          Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo ir supranta, kad Prekės, nurodytos E-prekyvietėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ar kito įrenginio ypatybių ar nustatymų. Nei mes, nei Pardavėjas negarantuoja ir neužtikrina, kad Prekių spalva, forma ar kiti parametrai bus identiški E-prekyvietėje pateiktam ar Pirkėjo matomam vaizdui. Tokie skirtumai nebus laikomi Prekių trūkumais. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių Prekių spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, be to, E- prekyvietėje parduodamų augalų nuotraukos paprastai yra tik iliustruojantis pavyzdys, vaizduojantis numanomą augalo būklę ateityje (pvz., žydintis, su užsimezgusiais vaisiais ir pan.), todėl prašome vadovautis Prekių savybėmis, kurios nurodytos Prekių aprašymuose.

5.3.          Pardavėjas įsipareigoja perduoti Prekes, kurios atitinka informaciją, nurodytą E-prekyvietėje pateiktame Prekės aprašyme. Pardavėjas taip pat įsipareigoja pateikti Pirkėjui jo užsakyme nurodytą Prekių asortimentą ir kiekį, tačiau neatsako tais atvejais, kai perduotų Prekių asortimentas ar kiekis nėra tikslus dėl to, jog Pirkėjas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.

6. Prekių pristatymas

6.1.          Užsakydamas Prekes Pirkėjas turi pasirinkti vieną iš Prekių pristatymo būdų, nurodytų užsakymo pateikimo metu, ir nurodyti Prekių pristatymo adresą (jei taikoma).

6.2.          Jeigu Pirkėjas pasirinks Prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu arba į paštomatą, jo užsakytų Prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu vykdys E-prekyvietės pristatymo paslaugų teikėjas, pats Pardavėjas ar kitas Pardavėjo pasirinktas pristatymo paslaugų teikėjas. Už Prekių pateikimą pristatymo paslaugų teikėjui tinkamai ir laiku atsako Pardavėjas. Prekes Pardavėjai privalo supakuoti, atsižvelgdami į jų pobūdį, siekiant, kad Prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

6.3.          Atkreipiame dėmesį, kad Prekių aprašymuose ar kitur E-prekyvietėje nurodyti Prekių pristatymo ar atsiėmimo laikai yra preliminarūs. Nors Pardavėjai visada stengiasi pasirūpinti Prekių pristatymu kiek įmanoma greičiau, kartais užsakymo paruošimas gali užtrukti ilgiau dėl didelio užsakymų kiekio, Pardavėjų ar pristatymo paslaugų teikėjo užimtumo, netinkamų klimato sąlygų (pavyzdžiui, per žema ar per aukšta temperatūra ir pan.).

6.4.          Kai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, priimdamas Prekes, Pirkėjas privalo atidžiai apžiūrėti Prekių pakuotę ir nustatęs bet kokius pakuotės ar siuntos pažeidimus, informuoti apie tai Prekes pristatantį kurjerį ar kitą asmenį bei pasirūpinti, kad tai būtų pažymėta Prekių priėmimą patvirtinančiuose dokumentuose. Tais atvejais, kai priėmęs Prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra užsakytos Prekės, reikšmingai pažeista pakuotė arba Prekės yra netinkamos kokybės, Pirkėjas turi informuoti apie tai mus ir Pardavėją nedelsdamas.

7. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas arba grąžinimas

7.1.          Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymas per 14 dienų (taikoma tik vartotojams)

7.1.1.      Augalams netaikoma pirkėjo teisė atsisakyti pirkimo sutarties ir grąžinti augalus per 14 (keturiolika) dienų, nebent su Pardavėju ir E-prekyvietės savininku yra aiškiai raštu susitarta kitaip.

7.1.2.      Jeigu Pirkėjas perka E-prekyvietėje kitas nei augalai Prekes kaip vartotojas (t. y., fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)), jis turi teisę per E- prekyvietę sudarytos Prekių pirkimo sutarties atsisakyti ir pirktas Prekes grąžinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai jas gavo. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais, tarp kurių yra atvejai, kai Prekės yra:

(a)          pagamintos pagal specialius Pirkėjo nurodymus, kai jos nėra iš anksto pagamintos ir yra gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

(b)         greitai gendančios ar jų galiojimo laikas yra trumpas (pvz., greitai gendančioms Prekėms priskiriami augalai dėl savo jautrumo aplinkos poveikiui);

(c)            supakuotos, jeigu jos buvo išpakuotos po pristatymo ir yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

(d)            po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais.

7.1.3.      Terminas, skirtas pasinaudoti Prekių pirkimo sutarties atsisakymo teise, pasibaigia po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų:

(a)            nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą Prekę;

(b)            jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną Prekę iš skirtingų Pardavėjų ir Prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna atitinkamo Pardavėjo Prekę;

(c)            jeigu Prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

7.1.4.      Jeigu Pirkėjas atsisako sutarties, jam grąžinant Prekę, ji turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis bei originalioje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta Preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

7.1.5.      Norėdamas įgyvendinti šią teisę, Pirkėjas turi ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės gavimo dienos pranešti apie tai E-prekyvietei ir Pardavėjui, užpildydamas pranešimo formą ir prisegdamas pirkimo įrodymą.

7.1.6.      Nusprendęs atsisakyti sutarties, Pirkėjas turi nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai apie grąžinimą pranešė E-prekyvietei ir Pardavėjui šiose Taisyklėse numatytu būdu, išsiųsti ar pristatyti Prekes Pardavėjui jo nurodytu adresu. Terminas bus nepažeistas, jeigu Pirkėjas Prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 (keturiolikos) dienų terminui. Prekių grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.

7.1.7.      Jeigu Pirkėjas atsisako sutarties, mes, veikdami Pardavėjo vardu, arba Pardavėjas (priklausomai nuo to, kada atsisakoma sutarties) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas apie grąžinimą pranešė E-prekyvietei ir Pardavėjui šiose Taisyklėse numatytu būdu, tačiau ne anksčiau nei Pardavėjas gaus grąžintą Prekę (nebent Pardavėjas savo nuožiūra nuspręs nelaukti grąžinamos Prekės) grąžins į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą visus už Prekę bei jos pristatymą Pirkėjui jo sumokėtus pinigus.

7.1.8.      Didmenininkai ir kiti pirkėjai, kurie perka E-prekyvietėje ne vartojimo tikslais (t. y., kai perka juridinis asmuo arba fizinis asmuo perka su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais), neturi teisės atsisakyti sutarties, nebent su Pardavėju ir E-prekyviete yra aiškiai raštu susitarta kitaip.

7.2.          Tinkamos kokybės Prekių keitimas

7.2.1.      Augalai, taip pat sveriamos ir matuojamos Prekės, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir pan., nėra keičiamos.

7.2.2.      Kitų Prekių pirkimo atveju, Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių perdavimo jam pakeisti nusipirktas Prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo Prekėmis. Jeigu keičiant Prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Apie pageidavimą pasinaudoti šiame punkte numatyta teise Pirkėjas turi pranešti el. laišku (jame nurodant pageidaujamas pakeisti Prekes) siunčiant el. pašto adresu sveiki@emdelynas.lt .

7.2.3.      Gavęs keičiamas Prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis Prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis turi informuoti mus bei Pirkėją. Pirkėjas nusprendęs, kad vis tiek pageidauja grąžinti Prekę, turi užpildyti ir pateikti Prekės grąžinimo formą. Mes  arba Pardavėjas (priklausomai nuo to, kada Prekė grąžinama) grąžinsime Pirkėjui už Prekę sumokėtus pinigus. Pinigai į sąskaitą, iš kurios Pirkėjas sumokėjo už Prekes, jam bus grąžinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gaus Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekės Pirkėjas dar nebus grąžinęs Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

7.2.4.      Kai grąžinamos Pirkėjo pageidaujamos pakeisti Prekės, taikomi šių Taisyklių 7.1.4, 7.1.6 punktai.

7.3.          Netinkamos kokybės Prekės

7.3.1.      Jeigu per E-prekyvietę pirkta Prekė yra netinkamos kokybės, Pirkėjas turi teisę įstatymų numatyta tvarka ir terminais prašyti, kad Pardavėjas nemokamai pašalintų Prekės trūkumus, pakeistų netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke, atitinkamai sumažinti kainą, arba grąžinti Prekę. Atkreipiame dėmesį, kad augalai yra gyvos Prekės ir jų būklė kinta dėl įvairių aplinkos faktorių bei sezoniškumo, todėl tokie nedideli augalo pažeidimai, kaip keistai nulinkusi ar nulūžusi šakelė ar nukritęs lapelis, žiedas ar pumpuras, atsiradę dėl jo transportavimo, ar augalo neatitikimas E-prekyvietėje pateiktai jį iliustruojančiai nuotraukai bus laikomi mažareikšmiais ir nebus laikomi Prekės nekokybiškumu. Jei Pirkėjas mano, kad pristatytas augalas yra netinkamos kokybės, jis turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo augalo pristatymo, susisiekti su Pardavėju el. paštu, pateikdamas augalo nuotrauką. Be to, jeigu sodinukas Pirkėjo bus persodintas, svogūnas pasodintas ar sėklos pasėtos prieš nustatant tokio augalo trūkumus, bus laikoma, kad Pirkėjas sutiko su gauto augalo būkle ir kokybe.

7.3.2.      Jeigu Pirkėjas mano, kad per E-prekyvietę pirkta kita nei augalas Prekė yra netinkamos kokybės ir nustatė jos trūkumus, jis turi pranešti apie tai Pardavėjui įstatymų numatytais terminais. Vadovaujantis bendrąja taisykle, nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.338 straipsnio 2 dalyje, Pirkėjas reikalavimus Pardavėjui dėl Prekės trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo Prekės perdavimo dienos. To paties straipsnio 5 dalis nustato, kad reikalavimus dėl Prekių, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, trūkumų Pirkėjas gali pareikšti Pardavėjui, jeigu jie nustatyti per Prekės tinkamumo naudoti terminą.

8. Intelektinė nuosavybė

8.1.          Prekės gali būti žymimos prekių ženklais ir kitais žymenimis, kurie priklauso Pardavėjams ir/ar kitiems asmenims ir yra saugomi teisės aktais. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Prekes ir atskiras jų dalis, E-prekyvietėje Pardavėjų pateikiamas turinys, taip pat priklauso Pardavėjams ir/ar kitiems asmenims.

8.2.          E-prekyvietę žymintys prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, pati E-prekyvietė ir interneto svetainė, kurioje ji yra talpinama, o taip pat visi atskiri jų elementai, įskaitant tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, esančią E-prekyvietėje bei interneto svetainėje (išskyrus Pardavėjų turinį), bet kurio E-prekyvietės ar interneto svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas ir visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik E-prekyvietės savininkui ir/ar kitiems asmenims.

8.3.       Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio teisių turėtojo sutikimo.

9. Prekių pardavimas E-prekyvietėje

9.1.         Tam, kad galėtumėte per E-prekyvietę parduoti Prekes, turite sudaryti su E- prekyvietės savininku Pardavėjo sutartį. Norėdami tapti Pardavėju, susisiekite su mumis sveiki@emedelynas.lt ar užpildykite Pardavėjo formą.

9.2.          Jūsų pateiktą informaciją mes įvertinsime ir pateiktų duomenų pagrindu nuspręsime dėl Pardavėjo sutarties su Jumis sudarymo.

10. Atsakomybė

10.1.       Naudodamiesi E-prekyviete, Jūs turite pateikti visą teisingą ir išsamią prašomą pateikti informaciją. Pirkėjas yra atsakingas už teisingo Prekių pristatymo adreso nurodymą.

10.2.       Pardavėjų atsakomybė už Prekių kokybę yra nustatyta taikytinuose teisės aktuose.

10.3.      E-prekyvietės Pardavėjas yra atsakingas už tinkamą Prekių pirkimo-pardavimo sutarties vykdymą, Prekių kokybę, kiekį, asortimentą, sąskaitos išrašymą ar jų pristatymą.

10.4.       Jūs esate atsakingi už Jūsų vartotojo vardo, slaptažodžio ar kitų duomenų, leidžiančių prisijungti prie Jūsų Paskyros E-prekyvietėje, saugumą, taip pat už visus per Jūsų Paskyrą atliekamus veiksmus. Vis dėlto, jei pastebėjote, jog kažkas neleistinai naudojasi Jūsų vartotojo vardu ir slaptažodžiu, nedelsdami susisiekite su E-prekyvietės savininku.

10.5.     E-prekyvietėje gali būti trečiųjų šalių turinio ar nuorodų, reklaminių skelbimų, paslaugų, specialių pasiūlymų, kitų renginių ar veiklų, kurios nepriklauso ir nėra kontroliuojamos E-prekyvietės savininko. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir neatsakome už trečiųjų šalių tinklapius, informaciją, duomenis, produktus arba paslaugas. Jei Jūs per E-prekyvietę jungiatės prie trečiųjų šalių tinklapių, naudojatės jų paslaugomis arba turiniu, Jūs tai darote prisiimdami visą atsakomybę.

10.6.       E-prekyvietės savininkas neatsako už netiesioginius (pasekminius) nuostolius.

10.7.      Mes turime teisę laikinai sustabdyti Jūsų Paskyrą, jeigu turime įtarimų, jog kažkas neleistinai naudojasi Jūsų Paskyra arba gauname atitinkamus valstybės institucijų ar teismo nurodymus.

10.8.       Mes turime teisę vienašališkai, įspėję Jus prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nutraukti su Jumis sutartį ir visam laikui uždaryti (užblokuoti) Jūsų Paskyrą, jeigu Jūs pažeidžiate Taisyklių nuostatas ir neištaisote pažeidimo per protingą terminą nuo mūsų pranešimo.

11. Pakeitimai ir nutraukimas

11.1.       Mes galime kartas nuo karto dėl svarbių priežasčių (pavyzdžiui, teisės aktų pasikeitimo, E- prekyvietės veikimo/funkcijų pakeitimo ir kt.) keisti šias Taisykles. Jeigu keičiame Taisykles dėl kitų priežasčių, apie tokį pakeitimą Paskyrų turėtojus informuosime iš anksto, prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo, kad turėtumėte galimybę susipažinti su atnaujintomis Taisyklėmis ir nuspręsti dėl tolimesnio naudojimosi E-prekyviete ar Paskyros uždarymo. Naujausia (aktuali) Taisyklių versija visada bus matoma ir pasiekiama E-prekyvietėje. Prieš pateikdami užsakymą, Jūs privalote susipažinti su tuo metu galiojančia Taisyklių redakcija.      Kiekvienam užsakymui bus taikoma Taisyklių redakcija, kuri galiojo tokio užsakymo pateikimo metu.

11.2.       Mes turime teisę bet kuriuo metu nebetęsti (nutraukti) E-prekyvietės veiklą. Toks nutraukimas neįtakos tuo metu galiojančių Prekių pirkimo-pardavimo sutarčių.

Kitos sąlygos

12.1.       Šios Taisyklės ir bet kuri Prekių pirkimo-pardavimo sutartis yra sudaromos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

12.2.       Bet kokie iš šių Taisyklių ar atskiros Prekių pirkimo-pardavimo sutarties kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra kompetentingas spręsti vartojimo ginčus, kylančius iš šių Taisyklių ir/ar Prekių pirkimo-pardavimo sutarčių, yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. paštas tarnyba@vvtat.lt; interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt), arba http://ec.europa.eu/odr/.

12.3.       Visi įspėjimai ar kiti pranešimai, susiję su Prekėmis, šiomis Taisyklėmis, bus pateikiami el. paštu (siunčiant E-prekyvietės savininkui – Taisyklių pradžioje nurodytu el. pašto adresu arba, Taisyklėse nurodytais atvejais, užpildant atitinkamą formą E-prekyvietėje, siunčiant Pirkėjui – Paskyroje arba Prekių užsakymo metu pateiktu el. pašto adresu, siunčiant Pardavėjui – Pardavėjo sutartyje nurodytu el. pašto adresu).

12.4.       Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių nuostatų galiojimui tai įtakos neturi.

-

Taisyklės atnaujintos 2024 m. sausio 22 d.