Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją, kaip UAB „Emedelynas“, juridinio asmens kodas 306142696, registruotos buveinės adresas T. Ševčenkos g. 16A-126, Vilnius (toliau – E-prekyvietės savininkas arba Duomenų valdytojas) tvarko Jūsų asmens duomenis E- prekyvietėje Emedelynas.lt.

Su Duomenų valdytoju galite susisiekti šiais kontaktais:

El. paštas: sveiki@emedelynas.lt
Adresas: T. Ševčenkos g. 16A-126, Vilnius

Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos turi E- prekyvietės Taisyklėse nurodytą reikšmę.

Kas tvarko Jūsų asmens duomenis Prekių pirkimo-pardavimo ir pristatymo tikslais?

Jums perkant Prekes per E- prekyvietę, pateikiant užsakymą, pristatant Prekes Jūsų nurodytu adresu Jūsų asmens duomenų valdytojas yra atitinkamas Pardavėjas, kurio Prekes perkate. Jeigu norite sužinoti apie tokį asmens duomenų tvarkymą, apsilankykite tokio Pardavėjo Paskyroje ar kreipkitės į Pardavėją. Jeigu vis tik turėtumėte klausimų ir E- prekyvietei, informuokite mus šios Privatumo politikos pradžioje nurodytu el. pašto adresu.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

Tikslas

Duomenys

Teisinis pagrindas

Saugojimo laikas

Kam galime perduoti?

Pirkėjų Paskyrų administravimas

Vardas, pavardė, gimimo data, el. paštas, adresas, telefono numeris, slaptažodis, PVM mokėtojo kodas, sąskaitos numeris, informacija apie pirkimus E- prekyvietėje, kitą veiklą E- prekyvietėje, komunikacija su E- prekyvietės savininku

Sutartis (Taisyklės)

Kol Pirkėjo Paskyra yra aktyvi ir 2 metai po Paskyros uždarymo.

Paskyrą Pirkėjas gali uždaryti bet kuriuo metu. Paskyra taip pat gali būti uždaroma Taisyklėse numatyta tvarka. E- prekyvietė uždaro Pirkėjo Paskyrą, jeigu ji nėra naudojama (prie jos Pirkėjas nesijungia) 24 mėnesius iš eilės.

-

Pardavėjų Paskyrų administravimas

Jeigu Pardavėjas yra fizinis asmuo: vardas, pavardė, gimimo data, individualios veiklos pažymos ar ūkininko pažymėjimo Nr., PVM mokėtojo kodas, el. paštas, adresas, telefono numeris, slaptažodis, nuotrauka, aprašymas, informacija apie pardavimus E- prekyvietėje, kitą veiklą E- prekyvietėje, komunikacija su E- prekyvietės savininku

Jeigu Pardavėjas yra juridinis asmuo, Pardavėjo atstovo vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, slaptažodis, komunikacija su E- prekyvietės savininku

Sutartis (Taisyklės ir Pardavėjo sutartis), jeigu Pardavėjas yra fizinis asmuo

Teisėtas interesas sudaryti ir vykdyti sutartį, jeigu Pardavėjas yra juridinis asmuo

Kol Pardavėjo Paskyra yra aktyvi ir 2 metai po Paskyros uždarymo.

Paskyrą Pardavėjas gali uždaryti bet kuriuo metu. Paskyra taip pat gali būti uždaroma Pardavėjo sutartyje numatyta tvarka. E- prekyvietė uždaro Pardavėjo Paskyrą, jeigu ji nėra naudojama (Pardavėjas nepateikia Prekių ir neparduoda nė vienos Prekės) 24 mėnesius iš eilės.

-

Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškiai, kvietimai į renginius, E- prekyvietės pasiūlymai)

Vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris

Sutikimas

2 metus po sutikimo gavimo

Naujienlaiškių siuntimo sprendimas

Teisėtas interesas siūlyti panašias prekes / paslaugas klientams

Kol Paskyra yra aktyvi

Funkciniai slapukai (privalomi):

Funkciniai slapukai reikalingi puslapio funkcionalumui ir teisingam turinio atvaizdavimui užtikrinti. Tai būtini ir privalomi slapukai

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Slapuko galiojimo laikas

PHPSESSID

Sesijos ID slapukas, naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti.

Galioja, kol neišjungiama naršyklė

__lglaw

Funkcinis: slapukas skirtas išsaugoti, ar vartotojas sutinka su tiksliniais (komerciniais) slapukais.

1 metai

__tawkuuid

„Chat“ pokalbio fukcionalumui pagerinti

Neribotas

PrestaShop-#

Techninis slapukas, puslapio funkcionalumui ir teisingam turinio atvaizdavimui užtikrinti

1 diena

_gali

Techninis slapukas, puslapio funkcionalumui ir teisingam turinio atvaizdavimui užtikrinti

1 diena

Tiksliniai (komerciniai) slapukai:

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Slapuko galiojimo laikas

_ga

Google Analytics slapukas, kuris užregistruoja unikalų ID, kuris naudojamas generuoti statistinei informacijai apie tai kaip lankytojas naudoja svetainę

2 metai

_dc_gtm_UA

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse

1 diena

_gat

Google Analytics slapukas, kuris naudojamas riboti užklausų kiekiui į Google servisą

1 diena

_gcl_au

„Google AdSense“ šiuo slapuku eksperimentuoja su reklamos efektyvumu visose interneto svetainėse, kurios naudojasi jų paslaugomis

3 mėn

_gid

„Google Analytics“ slapukai, skirti vartotojams atskirti

1 diena

_fbp

Rinkodarinis, personalizuotai reklamai Facebook tinkle pateikti/gauti

3 mėnesiai

C

Naudojamas patikrinti, ar kliento naršyklė palaiko slapukus

29 dienos

fr

Rinkodarinis, personalizuotai reklamai Facebook tinkle pateikti/gauti

3 mėnesiai

IDE

Rinkodarinių veiksmų efektyvumui vertinti

1 metai

test_cookie

Naudojamas patikrinti, ar kliento naršyklė palaiko slapukus

1 diena

uid

Vartotojo matomam reklaminiam turiniui optimizuoti

2 mėnesiai

Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, archyvavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, teisines, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Taip pat mes galime atskleisti informaciją apie Jus, jei turime padaryti tai pagal įstatymą arba siekdami apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums), taip pat ketinant perleisti bendrovės veiklos ar jos turto dalį ar reorganizuoti bendrovę ar vykdant šiuos procesus, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis (potencialiam) veiklos ar jos dalies įgijėjui, kitiems reorganizavimo dalyviams.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kokios yra Jūsų teisės?

Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Duomenų valdytojo vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

  • Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

  • Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

  • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

  • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.

  • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti.

  • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją

    • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt/)

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

-

Privatumo politika atnaujinta 2022 m. rugsėjo 15d.